វីដេអូ

Hope news telegram Hope news Advertiser

បុរស​ម្នាក់​ស្លា​ប់​ក្រោយ​រង​ពិន័យ​អា​វ៉ង់​៣០០​ដង ដោយសារ​បំពាន​បំរាម​គោចរ​ប្រឆាំង​នឹង​កូ​វី​ដ​(វីដេអូ)

ម្ចាស់ក្លិប Zibo Cuju នៅចិនបង្ខំឲ្យគ្រូបង្វឹកដាក់កូនប្រុសខ្លួន ដែលមានទម្ងន់១២៦គីឡូចូលលេងបាល់ទាត់

ក្រោយសាកសួរច្រើនម៉ោងបន្ថែម កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា ត្រូវបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារវិញ ទាំងយប់ (វីដេអូ)

គួរឲ្យសង្វេគ! បែកធ្លាយវីដេអូខណៈជាប់ឃុំ មាន ពេជ្ររីតា ទ្រហោយំចង់គាំង សុំត្រលប់ទៅផ្ទះ

Hope news telegram Hope news Advertiser

បុរស​ម្នាក់​ស្លា​ប់​ក្រោយ​រង​ពិន័យ​អា​វ៉ង់​៣០០​ដង ដោយសារ​បំពាន​បំរាម​គោចរ​ប្រឆាំង​នឹង​កូ​វី​ដ​(វីដេអូ)

  • Soeurn Pheakdey

ម្ចាស់ក្លិប Zibo Cuju នៅចិនបង្ខំឲ្យគ្រូបង្វឹកដាក់កូនប្រុសខ្លួន ដែលមានទម្ងន់១២៦គីឡូចូលលេងបាល់ទាត់

  • Soeurn Pheakdey

ក្រោយសាកសួរច្រើនម៉ោងបន្ថែម កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា ត្រូវបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារវិញ ទាំងយប់ (វីដេអូ)

  • Soeurn Pheakdey

គួរឲ្យសង្វេគ! បែកធ្លាយវីដេអូខណៈជាប់ឃុំ មាន ពេជ្ររីតា ទ្រហោយំចង់គាំង សុំត្រលប់ទៅផ្ទះ

  • Soeurn Pheakdey

វីដេអូ