អន្តរជាតិ

Hope news telegram Hope news Advertiser

អង់គ្លេស ចង់សាងទំនាក់ទំនងឱ្យកាន់តែរឹងមាំជាមួយអាស៊ាន ដោយផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសុខតំបន់

រុស្ស៉ីផ្អាកការអនុញ្ញាតឱ្យនាំចេញ គ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែន ក្រោយអះអាងថា មានការវាយប្រហារលើ នាវាយោធារបស់ខ្លួននៅគ្រីមៀ

ឆេះ​ពន្ធនាគារ​ឃុំឃាំង​អ្នកទោស​នយោបាយ​ដ៏​ល្បី​របស់​ប្រទេស​អឺ​រ៉ុ​ង់

សមាជបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលើកទី២០ នឹងបើកធ្វើនៅទីក្រុងប៉េកាំងពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Hope news telegram Hope news Advertiser

អង់គ្លេស ចង់សាងទំនាក់ទំនងឱ្យកាន់តែរឹងមាំជាមួយអាស៊ាន ដោយផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសុខតំបន់

  • Soeurn Pheakdey

រុស្ស៉ីផ្អាកការអនុញ្ញាតឱ្យនាំចេញ គ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែន ក្រោយអះអាងថា មានការវាយប្រហារលើ នាវាយោធារបស់ខ្លួននៅគ្រីមៀ

  • Soeurn Pheakdey

ឆេះ​ពន្ធនាគារ​ឃុំឃាំង​អ្នកទោស​នយោបាយ​ដ៏​ល្បី​របស់​ប្រទេស​អឺ​រ៉ុ​ង់

  • Soeurn Pheakdey

សមាជបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលើកទី២០ នឹងបើកធ្វើនៅទីក្រុងប៉េកាំងពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

  • Soeurn Pheakdey

អន្តរជាតិ